Invest in Bergen is the official organization for investments in Greater Bergen

Invest in Bergen is the local Investment Promotion Agency (IPA) in Greater Bergen. We assist you in finding business opportunities in the region and support international and national companies to settle in Greater Bergen and in Vestland County. Our service is free of charge.

If you want to establish your company in Greater Bergen we will help you from the early start to final establishment.

Invest in Bergen has a good network in the region, and access to key industries and business clusters. We know the industrial and commercial areas in the county and can help you to find the right area for your business.

Invest in Bergen is financed by Vestland County and these surrounding municipalities: 

AlverAskøy, Austrheim, Bergen, BjørnafjordenEidfjord, Fedje, Gulen, MasfjordenModalen, Osterøy, Samnanger, UllensvangUlvikVaksdal, Voss and Øygarden

Our services are free of charge.

In partnership with Invest in Norway

Invest in Bergen works closely together with Invest in Norway, an organization under Innovation Norway.

Please contact us!


Bergensregionens offisielle initiativ for å få flere investeringer 

Invest in Bergen er den offisielle organisasjonen som jobber for å få flere investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen, et Investment Promotion Agency (IPA). Våre tjenester er gratis. 

Invest in Bergen har godt nettverk i regionen. Vi kjenner næringene, klyngene og organisasjonene som er gode samarbeidspartnere i Bergensregionen.Vi hjelper deg med å bli kjent med næringsmiljøet i regionen, vi sørger for å koble deg med de riktige menneskene, finne de beste klyngene og samarbeidspartneren og de rikte arealene for din virksomhet.

Næringsarealer

Invest in Bergen har en god oversikt over hvor det er ledige næringsareal i Bergensregionen – både eksisterende areal og nye areal. Du får en fin oversikt i Arealguiden.

Invest in Norway

Vi er den lokale partneren til Invest in Norway som er en del av Innovasjon Norge. Gjennom Invest in Norway har vi og kontakt inn til Utenriksdepartementets utenriksstasjoner. 

Eiere

Invest in Bergene er finansiert av Vestland fylkeskommune og følgende kommuner: AlverAskøy, Austrheim, Bergen, BjørnafjordenEidfjord, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ulvik, UllensvangVaksdal, Voss og Øygarden.

Det avholdes Eiermøter en gang hvert år. 

Styringsgruppe

Invest in Bergens styringsgruppe blir valgt på Eiermøtet, som årlig  avholdes vanligvis i mars måned. Ordførere, rådmenn og næringssjefer i de kommunene som er med å finasiere initiativet møter.

Sigbjørn Framnes
Fylkestinget
Vestland fylkeskommune
Siv Høgtun
Ordfører
Askøy kommune
Tom Georg Indrevik
Ordfører
Øygarden kommune
Hans Erik Ringkjøb
Ordfører
Voss kommune
Trine Lindborg
Ordfører
Bjørnafjorden kommune
Karstein Totland
Ordfører
Masfjorden kommune
Elin Sjødin Drange
Næringssjef
Bergen kommune
Sigrid Brattabø Handegard
Fylkestinget 
Vestland fylkeskommune

 

Get in touch

Sign up for our newsletter!

Get the latest news from Greater Bergen.